klein meisje op bed, met baby broertje

Een tweede kind?

Tussen 2010 en 2019 is het aantal geboorten als gevolg van een keizersnede (keizersnede) wereldwijd bijna verdubbeld. Terwijl de WHO aanneemt dat een keizersnede medisch geïndiceerd zou zijn bij ongeveer 15% van de geboorten, zijn de sectietarieven in sommige landen […]